Bahanjelwe uNgqongqoshe abakhahlanyezwe imvula eMnambithi

By Ntuthuko Majola Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nabaholi bomdabu KwaZulu Natal uMnuz Sipho Hlomuka uhambele umkhandlu uThukela Namuhla, lapho ebehamba ehlola khona ubungako bomonakalo odalwe izimvula ezithathe iskhathi…

UMaspala i-Alfred Duma ubambe izingxoxo nabakhubazekile eMnambithi.