uMaspala uhlole ukuqhubeka kohlelo lwezindlu zangasese eElling Road

nqubeko FM News By Ntuthuko Majola UMayor womasipala i-Afred Duma uCllr Zama Sibisi Kanye nethimba lakhe lonke osukwini lwayizolo bahambe beyohlola inqubekela phambili ezindaweni ezahlukene eDolobheni uMnambithi….