Sizofaka isicelo sebheyili isikhulu esisolwa ngokunukubeza ngocansi umsebenzi eAlfred Duma Local Municipality

Spread the love

Nqubeko FM News

Amaphoyisa ophiko lwe Family voilence, child protection and sexual abuse unit, aphenya icala lokunukubeza ngokocansi okusolwa khona isikhulu sikamaspala wase Alfred Duma. UKapteni Khan wamaphoyisa uthi amaphoyisa abophe owesilisa oneminyaka engu 54 ngokuxhunyaniswa nalesigameko kanti uvelile kafushane enkantolo ngolwesithathu kanti uzophinde avele futhi ngolwesine lomhlaka 20 kwephezulu lapho ezofaka khona isicelo sebheyili.

Umaspala estatimendeni esikhishwe namuhla (ngolwesihlanu)uthi zifikile ezindlebeni zawo izinsolo zokunukubeza owesifazane ongumsebenzi ezibhekiswe kuMnuz Charlse Qwabe waka Parks and Gardens, kanti lona wesifazane ongumgilwa udluliselwe kosonhlalakahle waphinde wasuswa kwaParks and Gardens ukuvikela yena nesthunzi sakhe. Umaspala uthi nawo uzoqhubeka wenze uphenyo lwangaphakathi emva kokuthola ngalesigameko ngolwesihlunu olwedlule uthola ngaye umgilwa. Umaspala wabe usunxusa ukuba abasebenzi bahloniphane njengalokhu umaspala kuyisikhungo sokusebenza hhayi esokunukubezana.

Related Posts

Usinde edutshulwa USotswebhu nosihlalo weMPAC

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Usinde ngokulambisa izolo USotswebhu womkhandlu wase Alfred Duma Local Municipality uCllr Sabelo Sithole eMhlumayo eFitty Park, uSithole ubehamba nosihlalo weMPAC uCllr Sudabby…

Konke sekumi ngomumo ngama SALGA GAMES eNewcastle

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Athulwe ngokusemthethweni ama SALGA GAMES namuhla emaJuba District Municipality, lomcimbi ubanjelwe eNewcastle eTheku Plaza. Ngemuva kweminyaka emithathu lemidlalo yamiswa ngenxa ye Covid…

konke kumi ngomumo ngama SALGA GAMES eNewcastle

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Athulwe ngokusemthethweni ama SALGA GAMES namuhla emaJuba District Municipality, lomcimbi ubanjelwe eNewcastle eTheku Plaza. Ngemuva kweminyaka emithathu lemidlalo yamiswa ngenxa ye Covid…

Umndeni ukhala ngekhansela elakweleta iNkomo nesiKlabhu liyobonga amavoti

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Ukhala uyazethulisa umndeni wakwa Hlongwane Zaaifontein kulandela ukuqolwa kwawo inkomo nesiKlabhu ikhansela le NFP Bonisiwe Biyela. Lomndeni ubikele abezindaba zeNqubeko FM ukhala…

uMaspala uhlole ukuqhubeka kohlelo lwezindlu zangasese eElling Road

Spread the love

Spread the love      nqubeko FM News By Ntuthuko Majola UMayor womasipala i-Afred Duma uCllr Zama Sibisi Kanye nethimba lakhe lonke osukwini lwayizolo bahambe beyohlola inqubekela phambili ezindaweni ezahlukene…

kuvaleliswe izaguga zasoThukela eziyodlala eThekwini

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News UMasipala uThukela namuhla luvalelise abadala njengoba bethathe uhambo oluya eThekwini beyoba yingxenye yemidlalo yabadala eyaziwa ngeGolden Games. lemidlalo eke yathatha ikhefu iminyaka…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *