kukhuthazwe abashayeli ngokuthobela imithetho yomgwaqo eMnambithi

Nqubeko FM News Inhlangano yamaTekisi uSantaco ehambisana noMnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal kanye nomaspala iAlfred Duma Local Municipality ibambe isivimba mgwaqo emgwaqeni uHelpmakaar eSt Chad’s ngenhloso yokukhuthaza abashayeli bezimoto…