Sizofaka isicelo sebheyili isikhulu esisolwa ngokunukubeza ngocansi umsebenzi eAlfred Duma Local Municipality

Nqubeko FM News Amaphoyisa ophiko lwe Family voilence, child protection and sexual abuse unit, aphenya icala lokunukubeza ngokocansi okusolwa khona isikhulu sikamaspala wase Alfred Duma. UKapteni Khan…

kuvaleliswe izaguga zasoThukela eziyodlala eThekwini

Nqubeko FM News UMasipala uThukela namuhla luvalelise abadala njengoba bethathe uhambo oluya eThekwini beyoba yingxenye yemidlalo yabadala eyaziwa ngeGolden Games. lemidlalo eke yathatha ikhefu iminyaka emibili ngenxa…

kukhuthazwe abashayeli ngokuthobela imithetho yomgwaqo eMnambithi

Nqubeko FM News Inhlangano yamaTekisi uSantaco ehambisana noMnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal kanye nomaspala iAlfred Duma Local Municipality ibambe isivimba mgwaqo emgwaqeni uHelpmakaar eSt Chad’s ngenhloso yokukhuthaza abashayeli bezimoto…