Uveze izimvo zawo umphakathi waseKuvukeni ukulwisana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane

By Ntuthuko Majola Inhlangano engenzinzuzo Inkunzi KAYIHLEHLI ihlanganyele eHholo lomphakathi eKuvukeni nabantu besifazane eWard 33 ngaphansi komaspala Alfred Duma.Lapho khona uzolwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane (Gander base…