Ubongwe umaspala uThukela unogada owabelethisa owesifazane

By Nqubeko FM News Unogada weMbube Security uMnuz Norman Lalla ushayelwe ihlombe waphinde wanconywa ngomsebenzi obucayi awenza ebelethisa owesifazane, owafikelwa isikhathi sokubeletha eseMall eMurchison ngonyaka owedlule. Umama…

Uveze izimvo zawo umphakathi waseKuvukeni ukulwisana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane

By Ntuthuko Majola Inhlangano engenzinzuzo Inkunzi KAYIHLEHLI ihlanganyele eHholo lomphakathi eKuvukeni nabantu besifazane eWard 33 ngaphansi komaspala Alfred Duma.Lapho khona uzolwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane (Gander base…

Abafundi bayabhikisha eMnambithi Tvet Bakhala ngezinsiza zokufunda

Nqubeko FM News Bangenele umbhikisho abafundi besikhungo semfundo ephakeme eMnambithi Tvet, edolobheni namuhla ekuseni kanti eZakheni izolo. Esikhungweni esisedolobheni abafundi bathi lokhu kungenxa yokunganeliseki ngezinsiza zokufunda, bathi…