Ungenele umbhikisho umphakathi waseNtabamhlophe

Spread the love

By Mpho Ndaba

Umphakathi wase Ntabamhlophe endaweni yase Escourt uvale umgwaqo ubhikishela ukungabikhona kwamanzi kulendawo yase Ntabamhlophe.

Lama lunga alomphakathi akhala ngokuthi sebekhathele ukukhalaza ngendaba yamanzi kepha kungabi nashintsho kulesimo sokoma kwempompi zakulendawo, ngakho banqume ukugcwala umgwaqo ukuze bazwakalise ikhalazo zabo futhi sekuphele iminyaka emihlanu behluswa amanzi.

Baphinde bathi uma bebika loludaba oThukela ,uThukela luyeza ukuzolungisa inkinga kepha amanzi avele aphume usuku olulodwa empompini bese luqala phansi usizi lwabo.

Kanti lomphakathi uphinde waveza ukuthi namakhansela akulendawo asezamile ukubasiza kepha kuyabonakala ukuthi loludaba lungaphezu kwabo ngakho balinde iphathimandla zomkhandlu wasOthukela bazoxoxisana nabo njengo mphakathi ukuze bavule umgwaqo kulendawo nezingane zikwazi ukuqhubeka zikwazi ukuqhubeka nokufunda. Imizamo yokuthola ikhansela lendawo yehlulekile

Related Posts

Usinde edutshulwa USotswebhu nosihlalo weMPAC

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Usinde ngokulambisa izolo USotswebhu womkhandlu wase Alfred Duma Local Municipality uCllr Sabelo Sithole eMhlumayo eFitty Park, uSithole ubehamba nosihlalo weMPAC uCllr Sudabby…

Konke sekumi ngomumo ngama SALGA GAMES eNewcastle

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Athulwe ngokusemthethweni ama SALGA GAMES namuhla emaJuba District Municipality, lomcimbi ubanjelwe eNewcastle eTheku Plaza. Ngemuva kweminyaka emithathu lemidlalo yamiswa ngenxa ye Covid…

konke kumi ngomumo ngama SALGA GAMES eNewcastle

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Athulwe ngokusemthethweni ama SALGA GAMES namuhla emaJuba District Municipality, lomcimbi ubanjelwe eNewcastle eTheku Plaza. Ngemuva kweminyaka emithathu lemidlalo yamiswa ngenxa ye Covid…

Umndeni ukhala ngekhansela elakweleta iNkomo nesiKlabhu liyobonga amavoti

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Ukhala uyazethulisa umndeni wakwa Hlongwane Zaaifontein kulandela ukuqolwa kwawo inkomo nesiKlabhu ikhansela le NFP Bonisiwe Biyela. Lomndeni ubikele abezindaba zeNqubeko FM ukhala…

uMaspala uhlole ukuqhubeka kohlelo lwezindlu zangasese eElling Road

Spread the love

Spread the love      nqubeko FM News By Ntuthuko Majola UMayor womasipala i-Afred Duma uCllr Zama Sibisi Kanye nethimba lakhe lonke osukwini lwayizolo bahambe beyohlola inqubekela phambili ezindaweni ezahlukene…

Sizofaka isicelo sebheyili isikhulu esisolwa ngokunukubeza ngocansi umsebenzi eAlfred Duma Local Municipality

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Amaphoyisa ophiko lwe Family voilence, child protection and sexual abuse unit, aphenya icala lokunukubeza ngokocansi okusolwa khona isikhulu sikamaspala wase Alfred Duma….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *