Badutshulwe bashona abasolwa ababambe inkunzi eEscourt

By Nqubeko FM Izolo ngezikhathi zokugamanxa kwehora les-5 amadoda angaziwa agasele istolo seseMtshezi maphakathi nedolobha abamba inkunzi lapho athathe khona omakhalekhukhwini kanye nemali, babe sebebaleka ngemoto. ngokwestatimende…

Ungenele umbhikisho umphakathi waseNtabamhlophe

By Mpho Ndaba Umphakathi wase Ntabamhlophe endaweni yase Escourt uvale umgwaqo ubhikishela ukungabikhona kwamanzi kulendawo yase Ntabamhlophe. Lama lunga alomphakathi akhala ngokuthi sebekhathele ukukhalaza ngendaba yamanzi kepha…

Ungqongqoshe uMnuz Fikile Mbalula udlulise amazwi enduduzo emndenini kasekela wakhe uNkk Chikunga

By Nqubeko FM News Umndeni kasekela Ngqongqoshe wezokuthutha kuleli uNkk Sindisiwe Chikunga uhambisana noMnyango wezokuthutha oholwa uMnuz Fikile Mbalula uhambele indawo yesigameko kuN11 ngaphandle kancane kwaseMnambithi lapho…

Uvuke wavala umgwaqo umphakathi waseMtshezi ukhala ngezidingongqangi

By Thabani Chonco Akuhambeki ku mgwaqo u R103 edolobheni lase Estcourt nalapho umphakathi wase Phaphakhulu, Fordaville nase Sgodlweni uvale umgwaqo ongena nophuma kulelidolobha. Umphakathi ukhala ngokungabibikho kwamanzi…

Ithule inkulumo ebibhekiswe esizweni okokuqala iNkosi yabeNtungwa Kholwa

By Innocent Sithole Inkosi Khumala izolo bekungokokuqala ethula inkulumo ayibhekise esizweni sayo solokhu yabekwe ngokusemthetheni ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisano nobuholi bomdabu KwaZulu Natal uMnuz. Sipho Hlomuka ngo…