ABAHOLI BAHAMBELE UMPHAKATHI OSUNQUME UKUHLALA NGAPHANDLE KWE-WOODSTOCK DAM

Spread the love

By Sbusiso Zondo

Usomlomo waso oThukela District Municipality Cllr Lihle Nqubuka uCllr SV Shabalala, u Cllr Hlongwane Othukela district municipality namhlanje bavakashele umphakathi waseZwelisha eward 9 ovelelwe inhlekele lapho kuminze khona abesilisa ababili emfuleni iWoodstock Dam, abaminze ngolwesihlanu olwendlule kuze kube imanje lutho ukutholakala.

Usizi emndenini wakwa Mbhele nowakwa Ndlanzi, njengoba bengasabuthi quthu ubuthongo sebeze balala eduze nomfula indlela nje okunzima ngakhona, izangoma, abathandazi Kanye nomphakathi bathe njo ngase Woodstock Dam.

Ubuholi basoThukela District Municipality bufike buphethe umdokwe njengoba nenkemane ithe bhe, ingubo zokulala kanjalo nendlu yangasese.

Okuhlalukayo intsha seyize ithathe igubhu izakhele izikejana ukuthi izame ukungena bebheke nabo.

USomlomo wasoThukela District Municipality uCllr Nqubuka unxusa umphakathi wase Bergville ukuthi ungabe usasondela kakhulu maduze naleli dam baphinde futhi banxusa ukuxhaswa ngenhlambi.

Related Posts

Usinde edutshulwa USotswebhu nosihlalo weMPAC

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Usinde ngokulambisa izolo USotswebhu womkhandlu wase Alfred Duma Local Municipality uCllr Sabelo Sithole eMhlumayo eFitty Park, uSithole ubehamba nosihlalo weMPAC uCllr Sudabby…

Konke sekumi ngomumo ngama SALGA GAMES eNewcastle

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Athulwe ngokusemthethweni ama SALGA GAMES namuhla emaJuba District Municipality, lomcimbi ubanjelwe eNewcastle eTheku Plaza. Ngemuva kweminyaka emithathu lemidlalo yamiswa ngenxa ye Covid…

konke kumi ngomumo ngama SALGA GAMES eNewcastle

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Athulwe ngokusemthethweni ama SALGA GAMES namuhla emaJuba District Municipality, lomcimbi ubanjelwe eNewcastle eTheku Plaza. Ngemuva kweminyaka emithathu lemidlalo yamiswa ngenxa ye Covid…

Umndeni ukhala ngekhansela elakweleta iNkomo nesiKlabhu liyobonga amavoti

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Ukhala uyazethulisa umndeni wakwa Hlongwane Zaaifontein kulandela ukuqolwa kwawo inkomo nesiKlabhu ikhansela le NFP Bonisiwe Biyela. Lomndeni ubikele abezindaba zeNqubeko FM ukhala…

uMaspala uhlole ukuqhubeka kohlelo lwezindlu zangasese eElling Road

Spread the love

Spread the love      nqubeko FM News By Ntuthuko Majola UMayor womasipala i-Afred Duma uCllr Zama Sibisi Kanye nethimba lakhe lonke osukwini lwayizolo bahambe beyohlola inqubekela phambili ezindaweni ezahlukene…

Sizofaka isicelo sebheyili isikhulu esisolwa ngokunukubeza ngocansi umsebenzi eAlfred Duma Local Municipality

Spread the love

Spread the love      Nqubeko FM News Amaphoyisa ophiko lwe Family voilence, child protection and sexual abuse unit, aphenya icala lokunukubeza ngokocansi okusolwa khona isikhulu sikamaspala wase Alfred Duma….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *