Badlulise izikhalazo kubaphathi beskole abafundi eTvet eMnambithi

By Nqubeko FM Abaphathi besikhungo semfundo ephakeme eMnambithi Tvet eskhungweni esisedolobheni bathi bazoxhumana nesikhwama esixhasa abafundi ngezimali uNSFAS ukuthola ukuthi kubambe kuphi njengoba abafundi bengakhokheliwe imali yabo…