Kwethulwe uhlelo lokuvala amaPothole eMtshezi

By Sibusiso Zondo UMeya kumasipala INkosi Langalibalele Local Municipal uCllr Mduduzi Sobholenyoni Myeza, uthule ngokusemthethwen ukuvalwa kwemigodi edolobheni lase Mtshezi, lelidolobha linekhinsi nemigodi engenela kulo leli dolobha…