Ucela ukulekelelwa umphakathi waseBergville okhahlanyezwe izikhukhula

By Innocent Sithole Njengalokhu izimvula zangesonto eledlule zigadle kwazwakala ezingxenyeni ezithile zesifundazwe ikakhulu eThekwini, amanye amalunga omphakathi eBergville eWoodford kwa ward12 aphakamisa isandla athi engashiywa ngaphandle uma…