UThukela lubabaza eyokudayiswa kwezikhala zemisebenzi

uMasipala uThukela uthi ushaqekile ukuzwa ukuthi izikhala zomsebenzi ezikhangisiwe oThukela seziyadayisa, umkhandlu uThukela ukhiphe izikhala zemisebenzi ezahlukahlukene ezingaphezu kwekhulu ngaphansi komasipala basoThukela bobathathu i-Alfred Duma, Inkosi Langalibalele,…