Welule isikhathi sokusebenza uHome Affairs eMnambithi

uMnyango wezasekhaya eMnambithi usuveze ukuthi ulule amahora okusebenza kuleliviki kuze kube ulwesihlanu lomhlaka 08 April. Umphathi omkhulu kuloMnyango uMnuz Kubheka uthi kuleliviki kusuka ngoMsobhuluko bavule iminyango kusuka…

UMaspala i-Alfred Duma ubambe izingxoxo nabakhubazekile eMnambithi.

Umcimbi wemiklomelo neCareer guidance e – Ubulinga High School EBergville