Ubongwe umaspala uThukela unogada owabelethisa owesifazane

By Nqubeko FM News Unogada weMbube Security uMnuz Norman Lalla ushayelwe ihlombe waphinde wanconywa ngomsebenzi obucayi awenza ebelethisa owesifazane, owafikelwa isikhathi sokubeletha eseMall eMurchison ngonyaka owedlule. Umama…

Uveze izimvo zawo umphakathi waseKuvukeni ukulwisana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane

By Ntuthuko Majola Inhlangano engenzinzuzo Inkunzi KAYIHLEHLI ihlanganyele eHholo lomphakathi eKuvukeni nabantu besifazane eWard 33 ngaphansi komaspala Alfred Duma.Lapho khona uzolwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane (Gander base…

Abafundi bayabhikisha eMnambithi Tvet Bakhala ngezinsiza zokufunda

Nqubeko FM News Bangenele umbhikisho abafundi besikhungo semfundo ephakeme eMnambithi Tvet, edolobheni namuhla ekuseni kanti eZakheni izolo. Esikhungweni esisedolobheni abafundi bathi lokhu kungenxa yokunganeliseki ngezinsiza zokufunda, bathi…

Badutshulwe bashona abasolwa ababambe inkunzi eEscourt

By Nqubeko FM Izolo ngezikhathi zokugamanxa kwehora les-5 amadoda angaziwa agasele istolo seseMtshezi maphakathi nedolobha abamba inkunzi lapho athathe khona omakhalekhukhwini kanye nemali, babe sebebaleka ngemoto. ngokwestatimende…

Ungenele umbhikisho umphakathi waseNtabamhlophe

By Mpho Ndaba Umphakathi wase Ntabamhlophe endaweni yase Escourt uvale umgwaqo ubhikishela ukungabikhona kwamanzi kulendawo yase Ntabamhlophe. Lama lunga alomphakathi akhala ngokuthi sebekhathele ukukhalaza ngendaba yamanzi kepha…

Ungqongqoshe uMnuz Fikile Mbalula udlulise amazwi enduduzo emndenini kasekela wakhe uNkk Chikunga

By Nqubeko FM News Umndeni kasekela Ngqongqoshe wezokuthutha kuleli uNkk Sindisiwe Chikunga uhambisana noMnyango wezokuthutha oholwa uMnuz Fikile Mbalula uhambele indawo yesigameko kuN11 ngaphandle kancane kwaseMnambithi lapho…

Uvuke wavala umgwaqo umphakathi waseMtshezi ukhala ngezidingongqangi

By Thabani Chonco Akuhambeki ku mgwaqo u R103 edolobheni lase Estcourt nalapho umphakathi wase Phaphakhulu, Fordaville nase Sgodlweni uvale umgwaqo ongena nophuma kulelidolobha. Umphakathi ukhala ngokungabibikho kwamanzi…

Ithule inkulumo ebibhekiswe esizweni okokuqala iNkosi yabeNtungwa Kholwa

By Innocent Sithole Inkosi Khumala izolo bekungokokuqala ethula inkulumo ayibhekise esizweni sayo solokhu yabekwe ngokusemthetheni ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisano nobuholi bomdabu KwaZulu Natal uMnuz. Sipho Hlomuka ngo…

BATHOLAKALE SEBESHONILE ABAMINZA EWOODSTOCK DAM

Nqubeko FM News UKhansela Sanele Buthelezi waseWard 9 eBergville ubonge umphakathi emva kokutholakala kwezinsizwa ezimbili ezaminza edamini. UKhansela Buthelezi uthi laba batholakale sebentanta emanzini namuhla kanye nayizolo….

ABAHOLI BAHAMBELE UMPHAKATHI OSUNQUME UKUHLALA NGAPHANDLE KWE-WOODSTOCK DAM

By Sbusiso Zondo Usomlomo waso oThukela District Municipality Cllr Lihle Nqubuka uCllr SV Shabalala, u Cllr Hlongwane Othukela district municipality namhlanje bavakashele umphakathi waseZwelisha eward 9 ovelelwe…